Gedrag

Een papegaai die zich kaalplukt, een konijn dat sproeit, degoes die vechten, een spin die telkens zijn haren verliest, een fret met meer vernielzucht dan je lief is, enz. Vaak is verandering in gedrag een teken aan de wand. We bekijken samen met de eigenaar wat het probleem is en welke oorzaken er achter zitten.

Daarbij is het uiteraard belangrijk om eerst medische oorzaken of problemen uit te sluiten. Er wordt vervolgens gezocht naar een oplossing die voor iedereen werkt.

Voor een gedragsconsult neem je best telefonisch of per e-mail contact op. Online een afspraak daarvoor maken is niet mogelijk, omdat een gedragsconsult vaak langer duurt dan een gewoon consult van 20 minuten.